Курсова робота

Курсова робота на тему: розроблення стратегічного плану розвитку організації
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи розроблення стратегічного плану розвитку організації
1.1. Сутність та методологія формування стратегічного плану розвитку організації
1.2. Стратегія розвитку організації: сутність та класифікація видів
1.3. Процес розроблення стратегічного плану розвитку організації
Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Торгова фірма «Рудь» та стратегії розвитку організації на ринку морозива
2.1. Аналіз маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Торгова фірма «Рудь» 
2.2. Аналіз стратегії розвитку організації на ринку морозива
2.3. Оцінка конкурентоспроможності учасників ринку морозива
Розділ 3. Розробка стратегічного плану розвитку організації ТОВ «Торгова фірма «Рудь» на ринку морозива
3.1. Удосконалення стратегії розвитку організації ТОВ «Торгова фірма «Рудь» на ринку морозива
3.2. Рoзрoбка стратегічного проекту «Виробництво інноваційного морозива «Холодний Йогурт» 
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Актуальність теми. Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу істотно впливає на всі функціональні й забезпечують процеси підприємств. Цільовий підхід до формування раціонального асортименту становить основну відмінну рису цього напряму. При цьому повинні враховуватися науково обґрунтовані потреби, а також вимоги суспільства до забезпечення безпеки споживачів і навколишнього середовища, використовуючи досягнення науково-технічного прогресу для максимального підвищення якості життя. Таким чином, актуальність стратегічного розвитку організацій в сучасних українських умовах значно зросла.
Метою курсової роботи є виявлення та оцінка особливостей формування та стратегічного плану розвитку організації. 
Досягнення поставленої мети передбачало реалізацію низки дослідницьких завдань, а саме…
Об’єктом дослідження є процес розроблення стратегічного плану розвитку організації.
Предметом дослідження є комплекс організаційних, економічних та перспективних аспектів розроблення стратегічного плану розвитку організації.
Методи дослідження…
Практичне значення одержаних результатів курсової роботи полягає у тому, що наведені в ньому теоретичні положення та практичні рекомендації щодо масштабів інтенсивності, секторальної спрямованості розроблення стратегічного плану розвитку організації.