Курсова робота на тему

Особливості ставлення до майбутнього у підлітків із неблагополучної сім’ї
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В НЕБЛАГОПОЛУЧНІЙ СІМ’Ї
1.1.Психологічні новоутворення підліткового віку
1.2.Поняття «неблагополучна сім’я» в науковій літературі
Висновки до розділу
РОЗДІЛ 2 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО МАЙБУТНЬОГО ПІДЛІТКІВ З НЕБЛАГОПОЛУЧНОЇ СІМ’Ї
2.1.Процедура та методи емпіричного дослідження
2.2.Аналіз одержаних результатів
Висновки до розділу
ВИСНОВКИ
СПИСКИ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А Методика визначення рівня тривожності у підлітків
ДОДАТОК Б Авторський опитувальник «Яким ти бачиш власне майбутнє?».
 
ВСТУП
Актуальність даного дослідження: Тема нашого дослідження викликала наш інтерес у зв’язку негативними тенденціями в суспільстві, а також ростом деструктивних проявів у дітей підліткового віку викликаних даними тенденціями. Звичайно, підлітковий період є одним з найскладніших в розвитку особистості, адже відбуваються зміни не тільки в психоемоційному (вже не дитина, але ще й не доросла людина), але й у фізіологічному(статеве дозрівання) плані. Однак, є відомим фактом й те, що ставлення дорослого до підлітка найчастіше не відповідає цьому новому сприйняттю і впливає на розумінні підлітком власного майбутнього. В даному дослідженні ми зупинимось на основних закономірностях розуміння майбутнього у підлітків з неблагополучних сімей та розкриємо нюанси як пережитий досвід в таких сім’ях впливає на самореалізацію, самоцінність підлітка. 
Об’єкт курсового дослідження: психіка підлітка з неблагополучної сім’ї
Предмет дослідження: ставлення підлітка з неблагополучної сім’ї до майбутнього
Мета дослідження полягає у розкритті процесів впливу різних типів неблагополучних сімей на підлітків частині сприймання майбутнього. 
Завдання курсової роботи…
Методи дослідження…
Теоретична та практична цінність роботи полягає в систематизації     теоретичних положень по відношенню до вивчення особливостей впливу неблагополучних сімей на сприймання майбутнього дітей підліткового віку, а також у розширенні та поглибленні знань з заданої проблеми; результати дослідження можуть бути використані практичними психологами, як в індивідуальній, так і в груповій психокорекційній роботі з підлітками. 
Структура курсової роботи:вступ, 2 розділи,висновки, додатки та список використаної літератури.