Курсова робота з психології

Курсова робота з психології повинна відповідати всім вимогам поставленим у ВНЗ. Робота може бути чисто теоретичного або ж практичного характеру з урахуванням цього складається план майбутньої наукової праці. Важливо пам’ятати, що написання курсової роботи починається з вибору теми. Автори «Легко в учебе» рекомендують обирати ту тему, в котрій добре орієнтуєтесь та можливо на старших курсах виконаєте магістерську роботу. 

Нижче наведений приклад курсової роботи з психології на тему: «Позитивне (етичне) і негативне (неетичне) навіювання у різних сферах діяльності людини (гіпноз, психотерапія, маніпуляції свідомістю тощо)».

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ.1.ПОНЯТТЯ «НАВІЮВАННЯ» ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

1.1.Психологічні особливості навіювання  

1.2.Методи та форми навіювання  

РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ЕТИЧНОГО ТА НЕЕТИЧНОГО НАВІЮВАННЯ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

2.1. Компетенція формування етичних та неетичних форм навіювання

2.2. Роль навіювання в суспільному житті

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

ВСТУП

 

Актуальність курсової роботи… 
Враховуючи всі наведені доводи, на нашу думку, дана тема дослідження є актуальною.
Мета: дослідити вплив етичного та неетичного навіювання на життєдіяльність людини.
Предмет: навіювання.
Об’єкт: етичне та неетичне навіювання в діяльності людини.
Відповідно до мети, предмету та об’єкту було виявлено такі завдання:

  • Дослідити психологічні особливості навіювання, його методи та форм;
  • Схарактеризувати складові етичного та неетичного навіювання;
  • Проаналізувати роль навіювання в суспільному житті.

Методи: аналіз-синтез, абстрагування, узагальнення, емпіричний дослід.
Інформаційна забезпеченість: Інтернет-джерела, наукові статті, навчальні підручники та посібники. 
Структура: Курсова робота складається з титульного листа, змісту, вступу, 2-х розділів, 4-х підрозділів, висновків, списку використаної літератури. Основний текст розміщений на 34 сторінках. Список використаної літератури налічує 25 найменувань.
 
План курсової роботи з психології legko v uchebe виконають з урахуванням теми, при необхідності виконавці проведуть дослідження зі статистичними результатами.

Всі методики будуть в курсовій роботі максимально розписані. А отже захист курсової роботи буде легким, а результат як найкращий.