Курсова робота з цивільного права

Замовити курсову роботу з цивільного права по чинному законодавству, ще й по доступній ціні, це тільки на сайті «Легко в учебе». Написати курсову роботу з юридичних дисциплін за невеликий термін та високої якості.

КУРСОВІ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЗАМОВЛЯЮТЬ НА САЙТІ LEGKO-V-UCHEBE


Купить курсову роботу з цивільного права на замовлення це не тільки написана робота з урахуванням останніх змін законодавства, а це й порівняльні аспекти з іншими країнами. 


Термін виконання 


Буває таке, що студент запланував самостійно написати курсову роботу, однак не розрахував час та лишилося тільки 3 дні. Не хвилюйтеся, автори legko-v-uchebe швидко впораються с вашим курсовим проектом.

Вартість роботи


Ціна курсової роботі з цивільного права завжди цікавить студентів юристів. Але на ресурсі «Легко в учебе» вартість курсової роботи доступна та залежить від: терміну, кількості аркушів, практичних аспектів. 

ПРИКЛАД КУРСОВОЇ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 


Курсова робота на тему: «Спадкування за заповітом».

ЗМІСТ
 
ВСТУП......................................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ.................................. 5
1.1 Підстави виникнення спадкового правовідношення за заповітом.................. 5
1.2 Форма заповіту..................................................................................................... 7
1.3 Види заповіту...................................................................................................... 11
1.4 Юридичні наслідки зміни, скасування, визнання заповіту недійсним......... 13
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ............................................................................................................. 16
2.1 Призначення спадкоємця.............................................................................. 16
2.2 Заповідальний відказ...........................................................................................17
2.3 Покладання на спадкоємця обов’язку вчинення певних дій.......................... 20
2.4 Виконання заповіту............................................................................................ 22
РОЗДІЛ 3. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ............................................................................................................. 25
3.1. Прийняття спадщини........................................................................................ 25
3.2. Відмова від спадщини....................................................................................... 28
3.3. Видача свідоцтва про право на спадщину...................................................... 31
ВИСНОВКИ.............................................................................................................. 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................... 37
 
ВСТУП
 
Актуальність обраної теми обумовлена тим, що регулюванню спадкових відносин завжди приділялася значна увага. У сучасному цивільному законодавстві України серед двох форм спадкування (за заповітом та законом) пріоритет надається спадкуванню за заповітом. 
Проблемам спадкового права присвячено численні дослідження… 
Метою курсової роботи є аналіз порядку здійснення та реалізації права на спадкування на підставі заповіту. Відповідно до означеної мети в курсовій роботі були поставлені й вирішувались такі завдання:
1. Встановити сутність поняття спадкування за заповітом, зокрема підстави виникнення спадкового правовідношення за заповітом, форми та види заповітів, а також юридичні наслідки зміни, скасування, визнання заповіту недійсним;
2. Дослідити особливості здійснення спадкування за заповітом, зокрема порядок призначення спадкоємця, особливості заповідального відказу, виконання заповіту та покладення на спадкоємців певних обов’язків;
3. Проаналізувати порядок здійснення права на спадкування за заповітом, зокрема визначити процедуру прийняття та відмови від спадщини, а також видачі свідоцтва про право на спадщину.
Об’єктом курсової роботи є суспільно – правові відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням права на спадкування за заповітом. Предметом дослідження є здійснення спадкування за заповітом.
У процесі дослідження використовувалися такі наукові методи: системного підходу, аналізу і синтезу, структурно-функціонального та систематизації.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку літературних джерел. Загальний обсяг роботи становить 36 сторінок основного тексту. Список використаних джерел міститься на 3 сторінках і включає 30 найменувань.