Курсова робота з журналістики

Замовити курсову роботу на сайті «Легко в учебе» означає отримати якісну роботу по доступній ціні з додержанням всіх вимог. Автори виконують роботи згідно з методичними рекомендаціями. Кожна письмова робота: реферат, дипломна чи магістерська робота з журналістики починається із затвердження плану.
 
Нижче наведений план курсової роботи з журналістики та фрагмент вступу на тему: контекстна реклама на закарпатских онлайн ресурсах.
 
 
 
ВСТУП   
РОЗДІЛ 1.КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ САЙТІВ   
РОЗДІЛ 2.КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА НА ЗАКАРПАТСЬКИХ ОНЛАЙН РЕСУРСАХ   
ВИСНОВКИ   
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   
 
 
 
 

ВСТУП

В сучасному світі Інтернет-технології набули широкого розповсюдження та стали неподільною частиною людського життя. За останні роки розвиток бізнесу в мережі Інтернет набув великої популярності. Саме за допомогою Інтернет порталів продавці та компанії виробники мають можливість вийти на якісно новий рівень забезпечення зв’язків між бізнесовими структурами й споживачами. 

Сьогодні день у сучасному Інтернет-маркетингу сформувалася певна тенденція підтримки та просування сайтів за допомогою контекстної реклами. Вивченню процесу розробки та використання Інтернет-реклами присвячені роботи багатьох науковців. Теоретичні та практичні аспекти даного напрямку дослідження висвітлені в роботах Акулова А., Бабаєва А., Євдокимова М., Іванова А., Бистрова А., та інші. 

У працях цих науковців детально розглянуто сучасні інструменти та складові Але слід зазначити, що існують деякі суперечливі точки зору на такий інструмент просування web-сайту компаній як контекстна реклама. Це обумовлює актуальність дослідження

Мета дослідження – здійснити аналіз контекстної реклами закарпатських онлайн ресурсів.

Завдання дослідження :

- проаналізувати особливості застосування контекстної реклами як засобу просування Інтернет-сайтів;

- провести аналіз контекстної реклами на онлайн ресурсах Закарпаття.

Об’єкт курсового дослідження – контекстна реклама на закарпатських онлайн ресурсах.

Предмет курсового дослідження –основні характерні риси контекстної реклами.