Магістерська дисертація та її приклад

Магістерська дисертація складна та комплексна робота, котру виконують студенти-випускники всіх навчальних закладів. Повинна містити супроводжувальні документи: анотацію, статі, тези, презентацію для захисту. Важливо, щоб при написанні магістерської роботи булу здійснено дослідження. Нижче наведений приклад плану магістерської роботи та частина вступу на тему: жанрові особливості розважальних програм українського телебачення».

  
 ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ   
ВСТУП   
РОЗДІЛ 1. ТИПОЛОГІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАНРІВ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ  
1.1. Особливості розвитку та комунікативно-стилістичне становлення розважального телебачення в Україні
1.2. Жанрова класифікація розважальних програм
1.3. Морально-етичні норми при створених розважального контенту
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЖАНРОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВАЖАЛЬНИХ ПРОГРАМ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ АНАЛІЗ ЖАНРОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВАЖАЛЬНИХ ПРОГРАМ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ   
2.1. Інноваційні тенденції у розвитку розважального ТБ
2.2. Методика дослідження жанрових особливостей розважальних програм українського телебачення (контент-аналіз)
2.3. Жанрові особливості розважального контенту програм українських телеканалів СТБ, 1+1, Новий канал  
РОЗДІЛ 3. ПОТЕНЦІАЛ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ РОЗВАЖАЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ  
3.1. Перспективи розвитку розважальної журналістики в контексті глобалізації інформаційного простору  
3.2. Вагомість засобів виразності розважального ТБ при маніпулюванні суспільством   
ВИСНОВКИ   
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ   
 
ВСТУП

Актуальність теми. Сьогодні телебачення є найбільш популярним видом ЗМІ. Середньостатистична особистість не кожен день читає газети чи слухає радіо, але кожен день дивиться телевізор. Можна навіть сказати, що телевізор по своєму місцю розташування в будинку став сучасним «вогнищем», який випромінює теплу і навколо якого щовечора обертається сімейне життя. Користуючись специфічними методами впливу на аудиторію, ЗМІ завжди впливали на масову свідомість. Особливо актуально для владних структур було формування потрібної державі ідеології через розважальну функцію…
Мета дослідження. Розглянути процес формування ідей, поглядів, переконань і цінностей шляхом впливу різножанрових розважальних телепрограм на свідомість суспільства. 
Завдання магістерської роботи: 
Проаналізувати особливості комунікативно-стилістичного розвитку розважального телебачення в Україні;
Здійснити жанрову класифікацію розважальних програм;
Дослідити реалізацію морально-етичних норм створених розважального контенту;
Виділити інноваційні тенденції у розвитку розважального ТБ;
Провести контент-аналіз розважального наповнення провідних українських телеканалів – СТБ, 1+1 та Новий канал;
Розкрити перспективи розвитку розважальної телеіндустрії за умов глобалізаційного впливу світової індустрії розваг на український ринок ТБ;
Встановити вагомість впливу засобів виразності розважального ТБ при маніпулюванні свідомістю споживача контенту. 
Об’єктом дослідження є українське розважальне телебачення. 
Предметом дослідження є особливості впливу розважального контенту телебачення…
Наукова новизна роботи… 
Методологія дослідження передбачає комплексний підхід, який об'єднує теоретичні та емпіричні методи: порівняльний аналіз, контент-аналіз, опис тощо. Теоретичною базою стала низка робіт, присвячених розважальному телебаченню: С.Н. Ільченко, А.А. Новікової, Р.В. Удовиченко та ін. Емпіричну базу дослідження склали розважальні телевізійні програми 2016-2018 року обов'язкових загальнодоступних телеканалів СТБ, 1+1, Новий канал.
Практичне значення: отримані результати дослідження…
Структура магістерської дисертації. Дане дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.