Звіт з практики та його оформлення

Звіт про проходження практики виконуються після того, як студент пройде практику на підприємстві. Виникло питання, як самостійно написати звіт по практиці, його оформлення та структура.

Замовити звіт краще у тих виконавців, котрі добре володіють практичними навичками, щоб ваш готовий звіт з практики відповідав методичним вимогам. 


СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПРАКТИКИ


Звіт з практики на замовлення — має певні елементи:

  1. Титульний аркуш;
  2. Календарний план;
  3. Індивідуальне завдання з практики;
  4. Щоденник, звіт з виробничої практики;
  5. Зміст;
  6. Вступ;
  7. Основна частина звіту з практики;
  8. Висновки;
  9. Список використаної літератури;
  10. Додатки.
 

Оформлення звіту з практики зразок наведений нижче, на тему «Переддипломна практика по банківській установі».

Зміст

            

ВСТУП……………………………………………………………………….3 

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКУ………………………………………5
1.1. Місце підприємства у розвитку галузі…………………………………5                                                      1.2. Характеристика фінансово-господарської діяльності……………….10
1.3. Правовий статус та відповідальність товариства…………………….20 

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ У ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ БАНКУ……………………………………………………………...23
2.1. Аналіз динаміки структури майна та капіталу банку…..23
2.2. Оцінка фінансової надійності, платоспроможності, ліквідності банку………………………………………………………………………..28       
2.3. Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності банку……..31

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ……………………………………………..37
ВИСНОВКИ………………………………………………………………...54
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..56
ДОДАТКИ………………………………………………………………….58

 

Вступ


 

Місцем проходження переддипломної практики є…

Метою практики є заволодіння навичками з використання сучасних методів, форм організації фінансової діяльності підприємств…

Завдання виробничої практики

дослідження організаційної структури банку;
визначення проблем у фінансовому управлінні банку;
оцінка фінансової надійності, платоспроможності, ліквідності;
запропонувати напрямки удосконалення управління фінансами банку;
 
Об’єктом дослідження є…

Предмет

Методи дослідження… 

Інформаційними джерелами виступили статистичні матеріали та дані річної фінансової звітності за аналізований період.